Schoolfeestfonds

08-04-2018

Wij krijgen van het Het Bestuur van de Stichting Goors School- en Volksfeest € 2.500,00 uitgekeerd. Hiermee gaan wij een nieuwe Airtrack met blower bekostigen. Deze gaat voornamelijk gebruikt worden door onze Springgroep.

Het Schoolfeestfonds is een fonds, waarbij Goorse verenigingen en instellingen een verzoek kunnen indienen voor een financiële bijdrage voor een activiteit of investering.
Het Bestuur van de Stichting Goors School- en Volksfeest had voor 2018 een bedrag van   € 30.000,00 beschikbaar gesteld voor het Schoolfeestfonds.
Op grond van afspraken tussen het Schoolfeestbestuur en het Schoolfeestfonds mag elk jaar maximaal 2/3e  deel van het beschikbaar gestelde bedrag en de nog uit voorgaande jaren resterende gelden besteed worden. Voor 2018 betekent dit, dat maximaal € 38.300,00 aan bijdragen toegekend mag worden.

Comments are closed.