Tarieven/Formulieren

Inschrijven

Je kunt je via onderstaande link digitaal inschrijven (een externe pagina opent)

Digitaal aanmelden all united

Tarieven 

De contributie bij G.V. Excelsior Goor bestaat uit 3, soms 4, onderdelen:

   • 1. Bondscontributie
    Alle leden van G.V. Excelsior Goor worden aangemeld als regulier lid bij de KNGU. Alle leden die aangesloten zijn bij de KNGU overeenkomstig de polisvoorwaarden, zijn aanvullend verzekerd voor WA- en Ongevallen door middel van de collectieve verzekeringen zoals door de KNGU ondergebracht bij Univé. De KNGU heft bondscontributie per clublid. Het bedrag wordt bepaald aan de hand van de leeftijd.
    Jeugd, regulier lid t/m 15 jaar: €6,90 per kwartaal
    Senior, regulier lid van 16 jaar en ouder: €8,50 per kwartaal
   • 2. Basisbedrag
    Elk lid betaalt één keer per kwartaal een lidmaatschapstarief.
    Jeugd, regulier lid t/m 15 jaar: €19,00 per kwartaal
    Senior, regulier lid van 16 jaar en ouder: €25,00 per kwartaal
    Op de factuur zijn nr. 1 en 2 al bij elkaar opgeteld onder de vermelding “Basisles 001”.
   • 3. Lesuren
    Dit bedrag wordt berekend aan de hand van het aantal uren per week dat het lid traint.

      Goor      Jeuglid     Seniorlid
    • 1 uur    € 19,00    € 25,00
    • 1,5 uur € 28,50   € 37,50
    • 2 uur    € 38,00   € 50,00
    • 3 uur    € 57,00   € 75,00
   •            4 uur    € 76,00   € 100,00
   •            5 uur    € 95,00   € 125,00
      • Delden Jeugdlid

                 1 uur    € 26,90
                 2 uur    € 53,80
                 3 uur    € 80,70

      •            4 uur    €107,60
    • 4. Toeslag (evt.) 
     Leden van de Springgroep betalen een bijdrage van € 18,50 per kwartaal extra. Dit in verband met gebruikmaking van de turnhal in Rijssen waar deze extra kosten aan verbonden zijn.

  Voorbeeld

  Het tarief voor een jeugdlid dat 1 uur gymles op de zaterdagochtend heeft:
  € 6,90 (1)
  € 19,00 (2)
  € 19,00 (3)
  ----------- +
  € 44,90 per kwartaal

  Mutatieformulier
  Voor mutaties met betrekking tot bijvoorbeeld lessen (uren), adres of bankrekeningnummer kun je onderstaand formulier gebruiken.

  Excelsior-mutatieformulier

  Opzegging lidmaatschap
  Om je lidmaatschap bij G.V. Excelsior Goor op te zeggen, vragen wij je onderstaand afmeldingsformulier in te leveren bij de leiding vóór het begin van een nieuw kwartaal.

  Bij inlevering na dit tijdstip ben je nog een heel kwartaal contributie verschuldigd.

  Excelsior-afmeldingsformulier

  Vragen? Mail gerust naar ledenadm@gvexcelsiorgoor.nl