Volleybal

Sinds jaren bestaat er onder de paraplu van Gymnastiekvereniging Excelsior Goor ook een enthousiaste groep volleyballers. Dit betreft zowel een damesgroep als een herengroep.

De damesgroep, voornamelijk bestaande uit gevorderde senioren, speelt op de woensdagavond. De lessen bestaan voor ongeveer de helft van de tijd uit een portie gezonde beweging cq. baloefeningen, waarna een aantal sets wordt gevolleybald.
Door de herengroep, die op de maandagavond speelt, wordt na een goede warming up een stevige partij gevolleybald.

Helaas is er binnen de groepen geen gelegenheid om beginnende spelers te begeleiden.

Proeflessen
Als je belangstelling hebt voor deze groep, dan kan zonder een afspraak te maken, vrijblijvend en zonder verdere verplichtingen drie proeflessen worden gevolgd.

Locatie: sportzaal Gijminkschool
Tijd: maandag: 20:00 – 21:30 uur (heren)

Leiding:

Voor meer informatie kun je mailen naar:
volleybal@gvexcelsiorgoor.nl