Vertrouwenspersoon

 

Sporten moet je kunnen doen in een veilige omgeving. Ondanks dat we als bestuur van gymnastiekvereniging Excelsior er vanuit gaan dat iedereen op een goede manier met elkaar omgaat, kan er een situatie ontstaan die als onveilig ervaren wordt.
Het kan hierbij gaan om:

• Seksuele intimidatie en/of seksueel ongewenst gedrag

• Discriminatie

• Bedreiging

Als je hiermee te maken krijgt, kan dit veel emoties en vragen oproepen. Als slachtoffer, maar ook als je het ziet gebeuren. Het is dan goed om hier over te praten.

Vaak kan dit met iemand in je directe omgeving. Is dit niet het geval, dan kan de vertrouwenspersoon van Excelsior je helpen. Zij luistert naar je verhaal en kan adviseren, begeleiden en ondersteunen. Op deze manier kan samen naar een oplossing gezocht worden om herhaling of verergering van de situatie te voorkomen.

De informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet weet.

De vertrouwenspersoon is aanspreekpunt voor leden, ouders, leiding en vrijwilligers, aangaande bovenstaande punten.
Voor gymnastiekvereniging Excelsior is Kim Roescher beschikbaar als intern vertrouwenspersoon.

E-mail: vertrouwenspersoon@gvexcelsiorgoor.nl

Naast de interne vertrouwenspersoon is er ook de mogelijkheid om te spreken met een vertrouwenspersoon van de NOC*NSF. Zij staan buiten de vereniging, op wie iedereen die lid is van een sportvereniging in Nederland gratis een beroep kan doen.
Zij zijn te bereiken via het NOC*NSF meldpunt: 0900-2025590.