Clublied

Tijdens de revue ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van Excelsior in 1951
werd het volgende (club)lied gezongen:
Clublied Excelsior
Steeds maar hoger, steeds maar hoger
Gaan de kleuren blauw en wit.
Van 't clubje, waar nog altijd
d' Echte turnersgeest in zit.
Ziet ze stralend verder stijgen
Schone toekomst tegemoet.
't Is Excelsior, 't gaat Excelsior
Door de kracht van 't turnersbloed.

Het volgende lied staat op de achterzijde van het jubileumboek uitgebracht ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van Excelsior:

Excelsior –Lied
Wien 't Gymnastenbloed door d'adren vloeit,
Wiens hart klopt frank en vrij,
Die stemt met ons dit feestlied in,
Verheft den zang als wij:
Dat Excelsior leve,
Steeds hooger zij der turners doel,
Excelsior zij ons streven,
Haar geven wij, als 't moet, ons Hollandsch bloed,
Wij, gymnasten, allen staan steeds pal
En het klinke thans overal:
Refrein:
Excelsior, wij allen, wij zweren je trouw,
Met je brug, met je rek en je ringen,
Met je vaandel, je wit en je blauw,
En je lof willen wij hier bezingen:
Nooit zult gij ten onder gaan,
Daarvoor zullen wij allen wel waken,
Voor uw heil zult gij altoos ons pal vinden staan.
Excelsior, Excelsior, vooraan.

Wijze: Mooi-Holland