Jong talent meiden

G.V. Excelsior Goor heeft een team voor damesturnen die meisjes klaarstoomt voor de selectie.

Er gelden enkele vereisten voor deelname.
Zo is het verplicht om naast het uur selectietraining ten minste één uur recreatieturnen te beoefenen binnen G.V. Excelsior Goor. Dit vindt iedere zaterdag plaats voor de meisjes, zie lesrooster.

Proeflessen
Voor deze lessen geld geen vrije opgave.
De hoofdleiding van de gym- en turnafdelingen binnen Excelsior houden zelf in de gaten of er een lid bij zit dat een potentiële kandidaat is voor jong talent. Dit zal doorgegeven worden aan de leid(st)er van het selectieteam, welke persoonlijk contact zal opnemen met het lid om diegene uit te nodigen voor het volgen van proeflessen.
Locatie: sporthal de Mossendam
Tijd: vrijdag: 15:00 – 16:00 uur

Leiding: Romee Wittrock

Voor meer informatie kun je mailen naar:
jongtalent@gvexcelsiorgoor.nl